Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Θεατροπαίζοντας...

Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού σεμιναρίου όπου στόχο έχει 
το πάντρεμα του θεατρικού παιχνιδιού 
με την εξερεύνηση και την ανακάλυψη των συναισθημάτων

άρχισε η βιωματική εφαρμογήΞεκινήσαμε με θεατρικά παιχνίδια 
για να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα το κατάλληλο κλίμα...
στη συνέχεια ακούσαμε ένα παραμύθι
του οποίου σκηνές αναπαραστήσαμε αφού διαλέξαμε ρόλους...
πρώτα παρουσίαμε (σε ομάδες) τη σκηνή που διαλέξαμε χωρίς λόγια με την έκφραση 
και στη συνέχεια με διαλόγους
Κατόπιν με ανοιχτές ερωτήσεις ανακαλύψαμε τα συναισθήματα των ηρώων 
και αφού ανακεφαλαιώσαμε (τι μάθαμε  τι νοιώσαμε) έγινε απορολοποίηση και επαναφορά στην πραγματικότητα.

Νομίζω πώς ήταν γοητευτικό για όλους μας...

περιμένουμε βέβαια τη συνέχεια της ιστορίας...